Bảng giá

    

 • Viễn Tin cung cấp các gói dịch vụ đa dạng phù hợp với từng nhu cầu và quy mô, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp.
 • Không giới hạn số lượng người đăng nhập trong ngày.

Dưới đây là Bảng giá dịch vụ, để triển khai dịch vụ thì cần có thiết bị phần cứng WiFi Marketing Hotspot Gateway.

1. Gói Quảng cáo – Thu thập thông tin Khách hàng - Khảo sát (Chi tiết)

 • Hình thức:  Thuê bao tháng
 • Thanh toán: Trả trước 1 lần 12 tháng
 • Số kết nối Đồng thời: Dưới 100
 • Giá

+ 1 Cửa hàng: 170.000VND/tháng  (Chưa VAT)

+ 3 Cửa hàng: 250.000 VND/tháng (Chưa VAT)

+ 5 Cửa hàng: 350.000 VND/tháng (Chưa VAT)

2. Gói Kích thích mua sắm tại Cửa hàng (Chi tiết)

 • Hình thức:  Thuê bao tháng
 • Thanh toán: Trả trước 1 lần 12 tháng.
 • Số kết nối đồng thời: Dưới 100
 • Giá chuỗi

+ Điểm đầu tiên     :  300.000 VND/tháng (Chưa VAT)

+ Từ điểm thứ 2    :  120.000 VND/tháng/điểm (Chưa VAT)

3. Gói Lôi cuốn quay lại Cửa hàng (Chi tiết)

 • Hình thức:  Thuê bao tháng
 • Thanh toán: Trả trước 1 lần 12 tháng.
 • Số kết nối đồng thời: Dưới 100
 • Giá chuỗi

+ Điểm đầu tiên     :  400.000 VND/tháng (Chưa VAT)

+ Từ điểm thứ 2    :  160.000 VND/tháng/điểm (Chưa VAT)

4. Gói Lan truyền Thương hiệu (Chi tiết)

 • Hình thức:  Thuê bao tháng
 • Thanh toán: Trả trước 1 lần 12 tháng.
 • Số kết nối đồng thời: Dưới 100
 • Giá chuỗi

+ Điểm đầu tiên     :  500.000 VND/tháng (Chưa VAT)

+ Từ điểm thứ 2    :  200.000 VND/tháng/điểm (Chưa VAT)

5. Gói tích hợp thông tin vào Dynamic CRM – SalesFocre – Mailchimp

 

1. Đối tượng: Các Cửa hàng có 10 kết nối đồng thời 

2. Dịch vụ: 

 • Trang Chào Tương tác:  có 2 mẫu lựa chọn. Thanh toán phí hàng năm.
 • Trang Chào Tĩnh: sử dụng miễn phí suốt đời.
 • Đăng nhập: Social Login và Click Through
 • Ứng dụng: Special/Coupon, Email Marketing, Analytics.
 • Chính sách Truy cập Internet: 5 tiếng / 1 ngày, 15 phút đăng nhập lại trang chào để tiếp tục sử dụng Internet.
 • Kết nối đồng thời: 10 Kết nối
 • Quyền Quản lý: WiFi Area trên Mobile App và Web Control

3. Bảng giá (Chưa VAT):

 • RB941 (Vùng phủ sóng nhỏ): 2.400.000 VNĐ

 • RB951 (Vùng phủ sóng lớn): 3.500.000 VNĐ

 • Phương thức Thanh toán: Trả trước 12 tháng 

4. Hỗ trợ:

 • Cấu hình Dịch vụ WiFi Marketing: Miễn phí 

 • Hướng dẫn Khai thác Dịch vụ qua Cẩm nang/ Điện thoại/ Email: Miễn phí – Giờ Làm việc.

Sito internet realizzato da by idna  
Agenzia di Comunicazione Pisa     
idna.it