Khảo sat và Salesforce - Hai tính năng mới nhất của Purrple

Khảo sat và Salesforce - Hai tính năng mới nhất của Purrple

Micro Surveys & Salesforce Connector
Hai tính năng mới nhất của chúng tôi
 
Chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn hai tính năng mới nhất của chúng tôi, Micro Surveys (đã ra mắt) và Salesforce connector (sắp ra mắt).

Micro Surveys là gì?

Micro Survey giúp bạn thu thập ý kiến người dùng nhanh hơn và thông minh hơn. Công cụ xây dựng survey đơn giản của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng thêm các dạng câu hỏi như A/B/C/D, đánh giá số sao, và để lại ý kiến.

Một khi hoàn tất tạo, micro survey sẽ được áp dụng lên user journey và xuất hiện trước trang chào online. Nếu bạn chưa setup trang chào online, survey này sẽ xuất hiện ở bước cuối cùng trong hành trình truy cập.

Tất cả các phản hồi của người dùng sẽ được tổng hợp trong phần báo cáo tổng quan cũng như xuất ra định dạng CSV.
Salesforce connector hoạt động như thế nào?

Salesforce connector là tính năng kết nối Purple với phần mềm Salesforce sẽ được triển khai trong một vài tuần tới và sẽ cung cấp cho bạn khả năng gộp dữ liệu mà bạn thu thập được thông qua Purple với dữ liệu khách hàng của bạn trên Salesforce. Bạn có thể tìm thấy tính năng Salesforce connector tại thẻ Management trên thành công cụ bên trái màn hình.

Sau khi đã thiết lập, bạn có thể tạo ra các quy tắc của riêng bạn để khớp dữ liệu của bạn trên Purple và trên Salesforce. Ví dụ như, nếu một địa chỉ email được tìm thấy trong cả Purple và Salesforce, các dữ liệu khác ứng với email này sẽ được kéo từ Salesforce vào Purple.

Bạn có thể đưa dữ liệu từ Purple vào Salesforce hoặc bạn có thể đưa cả 2 chiều. đồng thời


 You can check out the full release notes below and as soon as the Salesforce Connector is ready we'll email you again to let you know.
 
Thanks,
Team Purple
 

Người viết : support