TripAdvisor connector cho Purple

TripAdvisor connector cho Purple

Kích hoạt TripAdvisor trên Trang chào Purple và tự động gửi các yêu cầu đánh giá khách sạn đến các khách hàng một ngày sau khi họ rời khỏi khách sạn của bạn. Hãy làm theo các hướng dẫn nhanh chóng và dễ dàng dưới đây để có thêm nhiều đánh giá về khách sạn của bạn.

 

Bước 1

Đăng nhập vào Trang chào ở cấp Venue và lựa chọn mục Connectors dưới tab Management. Sau đó, tìm hộp thoại TripAdvisor và click vào dấu cộng màu xanh lá.
 

Bước 2

Bạn cần điền vào 2 trường: trường đầu tiên là trường "Connector name". Bạn có thể điền bất kì điều gì vào trường này, ví dụ như tên của khách sạn. Trường thứ hai là một URL trên TripAdvisor mà bạn có thể tìm thấy bằng cách đi đến trang TripAdvisor của bạn và copy/paste URL đó.

Bước 3

Bạn sẽ cần chời 24 giờ để connector của bạn được cáu hình với TripAdvisor. Một khi connector của bạn được cấu hình xong, bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn bạn đi đến TripAdvisor để đăng kí với Purple. Hướng dẫn thêm làm cách nào để đăng kí Purple với TripAdvisor được liệt kê trong cẩm nang cài đặt dưới đây.

 


Sau khi thực hiện xong tất cả các bước nêu trên, bạn đã hoàn tất đăng kí tính năng TripAdvisor Express của chúng tôi.

Thân ái,
Team Purple
 

 


Người viết : Purple WiFi